افتتاح تصفيه خانه درياچه شهدای خلیج فارس تا پايان آذرماه

معاون فني و عمرانى شهرداری تهران خبر داد
تصفيه خانه درياچه شهدای خلیج فارس تا پايان آذرماه افتتاح می شود
معاون فني و عمرانی شهردار تهران اعلام كرد فاز نخست تصفيه درياچه شهداي خليج فارس كه تصفيه فيزيكى است تا پايان مهر ماه و بهره بردارى كامل از آن تا پايان آذرماه به پایان خواهد رسيد .

علیرضا جاويد در گفت و گو با خبرنگار «تهران سما» با بيان اينكه تصفيه خانه درياچه شهداي خليج فارس سومين فاز پروژه درياچه شهداي خليج فارس است ،گفت :فاز تصفيه فيزيكي تا پايان مهر ماه و تا پايان دي ماه فاز تصفيه شيميايى نيز به آن الحاق شده و به اين ترتيب شش و نيم ميليون متر مكعب آب درياچه شهداي خليج فارس بنا به معيارهاي زيست محيطي تصفيه خواهد شد.به گفته معاون فني و عمرانی شهرداری تهران با افتتاح اين تصفيه خانه آب ورودى درياچه چيتگر در ماه بهمن و اسفند كه زمان آب گيري درياچه است ،تصفيه خواهد شد و كيفيت آب درياچه ارتقا پيدا خواهد كرد.

وي با اشاره به موفقيت پروژه درياچه شهداي خليج فارس درسطح جهاني گفت :اين پروژه سال گذشته توانسته است رتبه چهارم در اجلاس جهاني مديريت پروژه را در كشور پاناما به دست آورد و اخيرا مقاله تخصصى در مورد آن در همايشى در كشور ژاپن ارائه شده است .جاوید تاكيد كرذ:اين درياچه نقش جدي در جذب گردشگران براي منطقه ٢٢ تهران فراهم مي كند.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با تاكيد بر اينكه هيچ گونه خطر زيست محيطي درياچه شهداي خليج فارس را تهديد نمي كند ،گفت :پروژه درياچه شهداي خليج فارس از مگا پروژه هاي قرني و ماندگار پایتخت است كه زمينه ارتقا كيفيت زندگي در شهر تهران در مسير شهرى جهاني را فراهم خواهد كرد.

 

پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد